Otázka:

Ak chcem pomenovať skupinu vo veku 12 až 14 rokov, môžem napísať 12- – 14-roční?

Heslá:

dvanásť- až štrnásťroční, 12- – 14-roční, 12- až 14-roční

Odpoveď:

 

 

Spojenie dvanásť- až štrnásťroční možno vyjadriť aj číselno-slovne v podobe 12- – 14-roční, pričom sa rozpätie označuje pomlčkou, ale z vizuálneho hľadiska považujeme za vhodnejší zápis 12- až 14-roční, v ktorom sa namiesto pomlčky použije častica až.


Otázka z 11. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 14. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dvanásť- až štrnásťroční