Otázka:

Ako je správne: snowboardovať alebo snoubordovať?

Heslá:

snowboardovať, snoubordovať

Odpoveď:

 

Popri anglickej podobe snowboard sa v slovenčine už používa aj adaptovaná podoba snoubord, ktorú Vám odporúčame uprednostňovať. V lexikografických príručkách slovenského jazyka na stránke slovniky.juls.savba.sk nájdete aj slová snoubordový, snoubordista, snoubordistka. Sloveso snoubordovať s významom „jazdiť na snouborde“ je správne utvorené od podstatného snoubord podobne ako lyže – lyžovať, bicykel – bicyklovať.


Otázka z 09. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 14. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu snowboardovať