Otázka:

Je slovo hysterčiť spisovný výraz?

Heslá:

hysterčiť

Odpoveď:

 

Sloveso hysterčiť sa hodnotí ako slangový výraz, ktorý nie je súčasťou spisovnej slovenčiny. V texte by sa mohol použiť funkčne – so štylistickým zámerom – napríklad na charakteristiku osoby prostredníctvom jej slangového prejavu v priamej reči alebo v autorskej reči v beletrii.


Otázka z 09. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 14. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hysterčiť