Otázka:

Správne je spojenie doručiť do podateľne alebo doručiť na podateľňu?

Heslá:

do podateľne, na podateľňu

Odpoveď:

 

 

        Z dvojice spojení doručiť niečo do podateľne/na podateľňu je štylisticky neutrálne spojenie do podateľne, napr. ... listom z 21. mája, ktorý bol doručený do podateľne Súdu EZVO...  Spojenie doručený na podateľňu hodnotíme ako hovorové až slangové (profesionálny slang).


Otázka z 07. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 14. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu do podateľne