Otázka:

Je správne spojenie vzdelávanie k cestovnému ruchu?

Heslá:

vzdelávanie, výchova

Odpoveď:

 

 

Predložkou sa vyjadruje predovšetkým smerovanie a v niektorých prípadoch ňou možno vyjadriť aj účel vzdelávania, napr. vzdelávanie k demokracii a právu (t. j. účelom vzdelávania je osvojiť si princípy demokracie a práva), vzdelávanie k spoločenskej tolerancii (účelom vzdelávania je posilniť spoločenskú toleranciu), vzdelávanie k európskemu občianstvu (účelom vzdelávania je informovať o právach a povinnostiach občana Európskej únie). V podobných kontextoch sa však častejšie používa slovo výchova, napr. výchova k európskemu občianstvu, výchova k spoločenskej tolerancii, výchova k zodpovednému rodičovstvu.

V súvislosti s odborom či oblasťou, ktorých sa vzdelávanie týka, Vám odporúčame používať predložku v, teda vzdelávanie v cestovnom ruchu (nie vzdelávanie k cestovnému ruchu). Ešte vhodnejšie je používať v podobných spojeniach aj slovo odbor alebo oblasť, teda vzdelávanie v odbore cestovného ruchu alebo vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu.


Otázka z 06. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 14. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vzdelávanie