Otázka:

Aký je význam slova odbornosť?

Heslá:

odbornosť, odborný

Odpoveď:

Pri hľadaní významu slova odbornosť odporúčame vychádzať z výkladov uvedených pri prídavnom mene odborný v Slovníku slovenského jazyka (SSJ) a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (KSSJ), obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk


Otázka z 25. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odbornosť