Otázka:

Naša firma vyrábajúca jablkový nápoj sa nazýva Jablčnô. Ako máme tento názov skloňovať?

Heslá:

Jablčnô

Odpoveď:

 

 

Názov firmy Jablčnô je podstatné meno, ktoré má tvar (nárečového) prídavného mena a skloňuje sa ako prídavné meno podľa vzoru pekný, t. j. G z Jablčného, D Jablčnému, A Jablčnô, L o Jablčnom, I s Jablčným. Ak chcete v texte zachovať základný tvar Jablčnô, môžete sa vyhnúť skloňovaniu názvu firmy tak, že pred ním použijete všeobecné podstatné meno firma, napríklad z firmy Jablčnô, k firme Jablčnô, o firme Jablčnô.


Otázka z 16. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 14. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Jablčnô