Otázka:

Ako je správne: Maledivy či Maldivy? V rozličných slovenských textoch sa stretávam s obidvoma podobami. Podľa čoho sa mám riadiť?

Heslá:

Maldivy, Maledivy

Odpoveď:

 

Záväzná podoba názvov štátov sa uvádza v publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z roku 2000 Slovenské vžité názvy štátov a závislých území, ktorá je sprístupnená v elektronickej verzii na stránke http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia.

Názvy štátov aj s príslušnými podobami obyvateľských mien a vzťahových prídavných mien sa uvádzajú aj v slovníkovej časti Pravidiel slovenského pravopisu (2013), ktoré nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Skrátený názov Maldivskej republiky má v slovenčine štandardizovaný názov Maldivy. Obyvatelia Maldív sa nazývajú Maldivčania (muž Maldivčan, žena Maldivčanka) a vzťahové prídavné meno má tvar maldivský, napr. maldivská vlajka, maldivská štátna hymna. Rovnakú podobu Maldivy má aj názov súostrovia v Indickom oceáne, na ktorom sa nachádza Maldivská republika.

            Podstatné meno Maldivy je pomnožné, ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena, napr. pôjdeme na Maldivy, boli sme na Maldivách, posielame pozdrav z Maldív.

Dodávame, že podoba Maledivye sa používa v češtine.


Otázka z 30. 07. 2015 bola zodpovedaná dňa 30. 07. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Maldivy