Otázka:

Aké je správne pomenovanie ženy, ktorá robí tetovanie?

Heslá:

tetovač, tetovačka, tetovanie

Odpoveď:

Muž, ktorý sa venuje tetovaniu, sa nazýva tetovač a od tohto pomenovania sa tvorí prechýlená ženská podoba tetovačka. V takejto podobe sa uvádza pomenovanie ženy, ktorá sa profesionálne venuje tetovaniu, aj v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 2000, ktoré sú sprístupnené na našej stránke slovniky.juls.savba.sk. V súčasnej jazykovej praxi sa podstatné meno ženského rodu tetovačka používa aj ako hovorové pomenovanie tetovania, resp. aj nálepky so snímateľným obrázkom tetovania. Pomenovanie ženy tetovačka a pomenovanie tetovania alebo nálepky tetovačka sú z lexikálneho hľadiska homonymá.

                       


Otázka z 19. 05. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 05. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tetovač