Otázka:

Je správny výraz šmykľavka, šmýkačka alebo kĺzačka?

Heslá:

šmykľavka, šmýkačka, kĺzačka

Odpoveď:

Konštrukcia (žliabkovitého tvaru) s hladkou plochou na spúšťanie, ako aj vyhladené miesto na šmýkanie sa po slovensky nazývajú šmykľavka, šmýkačka aj kĺzačka, napr. šmykľavka/šmýkačka/kĺzačka na detskom ihrisku, na kúpalisku aj deti si urobili na chodníku šmykľavku/šmýkačku/kĺzačku. Všetky tri pomenovania sú správne utvorené a zodpovedajú spisovnej slovenčine.


Otázka z 19. 05. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 05. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šmykľavka