Otázka:

Dá sa slovné spojenie "stav mimo evidencie" vyjadriť jednoduchším výrazom?

Heslá:

stav mimo evidencie, mimoevidenčný stav

Odpoveď:

Popri trojslovnom výraze stav mimo evidencie možno rovnaký význam vyjadriť aj dvojslovným spojením mimoevidenčný stav. Prídavné meno mimoevidenčný má takúto jednoslovnú podobu.

           


Otázka z 29. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stav mimo evidencie