Otázka:

Je meno Michal slovenskou podobou ruského mena Michail?

Heslá:

Michal, Michail

Odpoveď:

Na základe Vašej žiadosti z 23. 4. 2014 potvrdzujeme, že meno Michal je slovenská podoba ruského mena Michail.


Otázka z 23. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Michal