Otázka:

Keď je z predchádzajúceho kontextu jasné, s akým slovom sa skratka USB spája, je možné ju použiť bez popisného slova "kľúč"?

Heslá:

USB, kľúč

Odpoveď:

Spájateľnosť skratky USB vo funkcii prívlastku sa neobmedzuje iba na slovo kľúč, preto by sa táto skratka nemala používať samostatne.

 


Otázka z 07. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 09. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu USB