Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu názvy provincií reholí, ako napr. "Československá provincia"?

Heslá:

rehoľa, provincia

Odpoveď:

Názvy provincií reholí a kláštorov odporúčame písať s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 27. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu rehoľa