Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa správne píše barbarská noc? Ide o noc, keď boli zrušené kláštory na Slovensku (13. a 14. apríla 1950).

Heslá:

barbarská noc

Odpoveď:

Názov udalosti, ktorá viedla v r. 1950 k zrušeniu mužských kláštorov v Československu, sa v jazykovej praxi vyskytuje nejednotne; odporúčame používať podobu barbarská noc.  

 


Otázka z 27. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu barbarská noc