Otázka:

Ako mám písať percentá? Takto: 100% alebo takto: 100 %?

Heslá:

percento, %

Odpoveď:

Značka percenta (%) sa píše za príslušnou číselnou hodnotou, od ktorej sa oddeľuje medzerou.


Otázka z 09. 10. 2003 bola zodpovedaná dňa 10. 10. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu percento