Otázka:

Aký je pôvod slova "ovocie"?

Heslá:

ovocie

Odpoveď:

Slovo ovocie je domáceho pôvodu. Východiskom je už praslovanské slovo ovoktьe odvodené od rovnakého kmeňa ako grécke auxó s významom „rozmnožujem, zväčšujem“, latinské augere „nechať rásť, rozmnožovať“, gótske aukan „množiť sa“, nemecké wachsen „rásť“, litovské augti „rásť, nadobúdať objem“. Ovocie je teda pomenované ako „čo rastie“ (zrejme o rastlinách a ich plodoch).

 


Otázka z 31. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 14. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ovocie