Otázka:

Je správne spojenie "mimo cestu"?

Heslá:

mimo cesty

Odpoveď:

Predložka mimo sa viaže s genitívom, čiže správne je mimo cesty. Možno si to overiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Citované príručky sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky, o čom informujeme na stránke jazykovej poradne.


Otázka z 03. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 20. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mimo cesty