Otázka:

Je správnejšie používať latinský výraz "emoliens" alebo anglický výraz "emolient"?

Heslá:

emolient, zmäkčovadlo, zvláčňovadlo, zmäkčujúci prostriedok (prípravok), zvláčňujúci prostriedok (prípravok)

Odpoveď:

Už Slovník cudzích slov (Ivanová-Šalingová – Maníková) z r. 1979 zachytáva ako odborný výraz pomenúvajúci zmäkčujúci prostriedok, ktorý uvoľňuje napätie kože a slizníc, slovo emoliencium. Veľký slovník cudzích slov (Šaling – Šalingová – Maníková, 2008) popri slove emoliencium už zaznamenáva variantné slovo emolient s výkladom významu „prípravok so zmäkčujúcim účinkom uvoľňujúci napätie kože a slizníc“, pričom obe slová kvalifikuje ako lekárske a farmaceutické termíny. Slovensko-anglický slovník medicíny (Langová, 1997) zachytáva termín emoliencium a jeho anglický ekvivalent emollient. Podstatné meno emollient má v angličtine význam „zmäkčovadlo, zmäkčujúci prostriedok“. Na pomenovanie prostriedku uvoľňujúceho napätie kože a slizníc odporúčame v odborných textoch používať výraz emoliencium alebo emolient, v ostatných prípadoch možno používať výrazy zmäkčovadlo, zvláčňovadlo, zmäkčujúci prostriedok (prípravok) alebo zvláčňujúci prostriedok (prípravok), ktoré sa používajú v jazykovej praxi, ako svedčia početné doklady na internete.


Otázka z 03. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 09. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu emolient