Otázka:

Môžeme použiť veľké písmeno v názve"Kurz prvej pomoci" v prípade, ak chceme vyjadriť jedinečnosť kurzu realizovaného Tribečským osvetovým strediskom?

Heslá:

kurz prvej pomoci, vodičský kurz, jazykový kurz, kurz účtovníctva

Odpoveď:

Názov kurz prvej pomoci je všeobecné pomenovanie (tak ako vodičský kurz, jazykový kurz, kurz účtovníctva), a preto sa píše s malým začiatočným písmenom bez ohľadu na to, kto je organizátorom kurzu alebo kde sa daný kurz koná.


Otázka z 04. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 09. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kurz prvej pomoci