Otázka:

Píše sa "hem" alebo "hém"?

Heslá:

hém

Odpoveď:

Názov zložky krvného farbiva s dvojmocným železom sa v medicínskej literatúre, ako aj v Slovníku cudzích slov (2005) uvádza v podobe hém (porov. citovaný slovník, ktorý je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na našej webovej stránke http://www.juls.savba.sk/.


Otázka z 21. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 09. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hém