Otázka:

Aký význam má slovo "varyto"?

Heslá:

varyto

Odpoveď:

Slovo varyto zaznamenáva ako knižný výraz s významom „domnělý staročeský hudební nástroj strunový“ Příruční slovník jazyka českého (6. zv., 1951 – 1953). Václav Machek v Etymologickom slovníku jazyka českého (1968) píše, že prvý raz sa toto slovo objavilo v Rukopise Královédvorském a z neho preniklo do novočeského básnického jazyka. Jeho pôvodca chcel asi vytvoriť domáci hláskový náprotivok ku gréckemu slovu barbitos, ktoré označovalo viacstrunový hudobný nástroj podobný lýre. Slovo varyto je teda z češtiny.


Otázka z 18. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 10. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu varyto