Otázka:

Existuje prídavné meno budúcnostischopné alebo iné správne prídavné meno pre výraz "do budúcnosti schopné okná"?

Heslá:

budúcnostischopný, budúcnosť

Odpoveď:

Výraz budúcnostischopný slovenčina nepozná. Vo svojom liste nepíšete nič bližšie o charakteristike okien, ktoré by ste chceli označiť týmto prívlastkom. Ak sa má zdôrazniť nejaká výnimočná alebo nová vlastnosť či vlastnosti, pre takéto okná možno použiť výraz okná budúcnosti či označenie okná, ktoré majú budúcnosť; okná, ktorým patrí budúcnosť.


Otázka z 09. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu budúcnostischopný