Otázka:

Je správny zápis Turčiansky sv. Martin alebo Turčiansky Sv. Martin?

Heslá:

Turčiansky Svätý Martin, Turčiansky Sv. Martin

Odpoveď:

Mesto Martin malo v rokoch 1920 – 1951 názov Turčiansky Svätý Martin, skrátene Turčiansky Sv. Martin. Ide o typ názvov miest a obcí, v ktorých sa všetky plnovýznamové slová píšu s veľkými začiatočnými písmenami (porov. Spišská Nová Ves, Nové Mesto nad Váhom, Dedina Mládeže).


Otázka z 07. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 29. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Turčiansky Svätý Martin