Otázka:

V prameňoch, ktoré uvádzate v elektronickej podobe, som nenašla slovo "čítanosť". Je teda toto slovo nespisovné?

Heslá:

čítanosť

Odpoveď:

Krátky slovník slovenského jazyka (2003) je jednozväzkový výkladový slovník slovenčiny, preto nemôže obsiahnuť slovnú zásobu slovenčiny v takom rozsahu ako viaczväzkové výkladové slovníky. Slovo čítanosť je spisovné, zachytáva ho 1. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006) s výkladom významu „miera čítania novín, časopisov, rubrík v nich, jednotlivých autorov, sledovanosť“.


Otázka z 23. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čítanosť