Otázka:

Je nápis na stuhe venca "Christus voskres!" správny?

Heslá:

nápis na stuhe venca

Odpoveď:

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV sa zaoberá výskumom slovenského jazyka. Odporúčame Vám, aby ste sa so žiadosťou overenia správnosti zápisu cirkevnoslovanského pozdravu obrátili na Slavistický ústav J. Stanislava SAV (kontakt cez www.slavu.sav.sk).

 


Otázka z 19. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nápis na stuhe venca