Otázka:

Je možné uvádzať meno Michal Miloslav Bakulíny aj s mäkkým i Bakulíni?

Heslá:

Michal Miloslav Bakulíny

Odpoveď:

Meno spomenutého národnokultúrneho pracovníka uvádza Biografický lexikón Slovenska (1. zv. 2002) v podobe Michal Miloslav Bakulíny.


Otázka z 19. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Michal Miloslav Bakulíny