Otázka:

Ako sa správne tvoria prídavné mená a mená obyvateľov oblasti zvanej Akádia?

Heslá:

Akádia, Akádijčan – Akádijčania, akádijský

Odpoveď:

Od názvu Akádia utvoríme obyvateľské meno Akádijčan, v množnom čísle Akádijčania a prídavné meno akádijský (tak ako Bolívia – Bolívijčan, bolívijský, Namíbia – Namíbijčan, namíbijský).


Otázka z 07. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 14. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Akádia