Otázka:

Správna je podoba mena Artur alebo Artúr?

Heslá:

Artur, Arthur

Odpoveď:

 

 

Podoba mena Artúr s dlhým ú sa neuvádza iba v kalendári, ale aj v 6. zväzku Slovníka slovenského jazyka z r. 1968 a v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006). Táto podoba zodpovedá slovenskému pravopisu. Vzhľadom na to, že platná legislatíva umožňuje v súčasnosti zapísať deťom do matriky aj cudzie mená, môžeme sa dnes na Slovensku stretnúť aj s inými podobami mena Artúr, napr. s českou alebo so švédskou podobou Artur či s anglickou, nemeckou i francúzskou podobou Arthur.

 


Otázka z 25. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Artur