Otázka:

Chcel by som v slovenskom texte použiť podstatné meno neprinútiteľnosť ako preklad anglického slova incoercibility na pomenovanie vlastnosti osôb, ktoré nemôžeme prinútiť (napr. aby hlasovali tak, ako chceme). Jazykový korektor v počítači však podčiarkol toto slovo ako nesprávne.

Heslá:

neprinútiteľnosť, neprinútiteľný, neovplyvniteľnosť, neústupnosť, neoblomný postoj, nezávislosť

Odpoveď:

 

 

Ak textový editor podčiarkne v texte nejaké slovo, nemusí to znamenať, že dané slovo je nesprávne napísané alebo nespisovné. Textový editor vyznačuje aj slová, ktoré „nepozná“, teda nemá v databáze. Často sú to najmä zložitejšie a zriedkavejšie používané tvary. Podstatné meno neprinútiteľnosť je správne utvorené a zodpovedá spisovnej slovenčine, hoci ani ono, ani prídavné meno neprinútiteľný sa v slovenských lexikografických príručkách neuvádzajú. V súvislosti s pomenovaním vlastnosti človeka, ktorého nemožno prehovoriť ani prinútiť (ovplyvniť), sa používajú aj výrazy ako neovplyvniteľnosť, neústupnosť, neoblomný postoj nezávislosť.


Otázka z 25. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neprinútiteľnosť