Otázka:

Pred priateľmi som použila spojenie "barometer hĺbky priateľstva" a oni vravia, že to nemá logiku. Ale veď sa hovorí aj barometer lásky...

Heslá:

barometer

Odpoveď:

 

 

Slovom barometer sa pomenúva prístroj na meranie atmosférického tlaku vzduchu a prenesene sa toto slovo používa aj na pomenovanie ukazovateľa momentálneho stavu a zmien, napríklad v spojeniach barometer verejnej mienky, barometer trhu, barometer záujmu, barometer vzťahov či barometer lásky. V takomto prenesenom význame možno slovo barometer použiť aj v metaforickom spojení barometer priateľstva, ktorým sa nazve niečo, čo odráža momentálny stav (hĺbku) priateľského vzťahu. V spojení barometer hĺbky priateľstva však pôsobí rušivo slovo hĺbky. Na utváraní preneseného významu sa totiž zúčastňuje aj pôvodný (základný) význam slova a prístrojom barometrom sa meria tlaková sila, nie hĺbka niečoho. Odporúčame Vám preto používať iba spojenie barometer priateľstva.


Otázka z 25. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu barometer