Otázka:

Ako sa píše slovo mesto v spojeniach "mesto/Mesto Banská Štiavnica" a "na udržanie poriadku prijalo mesto/Mesto opatrenia"?

Heslá:

mesto/Mesto

Odpoveď:

 

 

Písanie slova mesto s veľkým začiatočným písmenom, či už v pomenovaniach právnických osôb typu mesto Banská Štiavnica, alebo v spojeniach ako na udržanie poriadku mesto prijalo opatrenia, nezodpovedá slovenskému pravopisu. V oboch prípadoch treba všeobecné podstatné meno mesto písať s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 25. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mesto/Mesto