Otázka:

V slovenskom texte som našla názov vyznamenania Rád Červeného práporu práce. Je to správne?

Heslá:

Rad Červeného práporu práce, Rad červenej zástavy práce

Odpoveď:

 

 

Rad Červeného práporu práce (v slove rad s významom „vyššie vyznamenanie“ sa píše krátke a) sa založil v roku 1955 vyhláškou predsedu vlády, ktorou sa vyhlasujú stanovy radov „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenaní „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť". Platnosť tejto vyhlášky bola zrušená 15. 10. 1990. Vyznamenanie, na ktoré ste sa spytovali, malo podľa vyhlášky podobu, ktorá nezodpovedá súčasnej kodifikácii slovenského jazyka. Slovo prápor s významom „zástava“ sa dnes hodnotí ako subštandardné a ani písanie veľkých písmen v názve vyznamenania nezodpovedá platným Pravidlám slovenského pravopisu. Neskôr sa v súvislosti s týmto vyznamenaním začal používať názov zodpovedajúci spisovnej slovenčine Rad červenej zástavy práce. V takejto podobe sa uvádza aj v 6. zväzku Encyklopédie Slovenska (Veda 1982) a v takejto podobe ho odporúčame uvádzať aj Vám.


Otázka z 25. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Rad Červeného práporu práce