Otázka:

Ako môžem vyjadriť skrátenú formu od slova trojdimenzionálny?

Heslá:

trojdimenzionálny, 3D

Odpoveď:

 

 

Skrátenú podobu prídavného mena trojdimenzionálny vyjadrenú číslicou a písmenom odporúčame písať v podobe bez spojovníka – 3D.


Otázka z 31. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 04. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trojdimenzionálny