Otázka:

Aký tvar má slovo kotol v nominatíve množného čísla?

Heslá:

kotol, plynové kotly

Odpoveď:

Slovo kotol má v nominatíve množného čísla tvar kotly – plynové kotly. Pádová prípona uvedeného tvaru sa pri slove kotol uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk


Otázka z 24. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 28. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu kotol