Otázka:

Ktorý zápis je správny: nachádza sa na Ulici Pri Šajbách alebo nachádza sa na ulici Pri Šajbách?

Heslá:

Pri Šajbách, ulica Pri Šajbách

Odpoveď:

 

Názov bratislavskej ulice je Pri Šajbách. Slovo ulica pri tomto názve funguje ako druhové označenie a nie je súčasťou vlastného mena. Správny je teda zápis nachádza sa na ulici Pri Šajbách.


Otázka z 14. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Pri Šajbách