Otázka:

Prečo sa názov studená vojna píše s malým s?

Heslá:

studená vojna, blesková vojna, čudná vojna, železná opona, cestovná mapa, modré barety, španielska chrípka

Odpoveď:

Názov studená vojna patrí medzi pomenovania typu blesková vojna, čudná vojna, železná opona, cestovná mapa, modré barety, španielska chrípka, ktoré sa nepovažujú za vlastné mená, a preto sa píšu s malým začiatočným písmenom. Ide o výrazy, ktoré sa používajú najmä v politike a publicistike.


Otázka z 14. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu studená vojna