Otázka:

Kedy a prečo sa prepis slova image zmenil na imidž?

Heslá:

imidž

Odpoveď:

 

 

Slovo imidž patrí medzi cudzie slová, ktoré sa v slovenčine adaptovali a píšu sa v zdomácnenej podobe, porov. lízing ← leasing, hardvér ← hardware, softvér ← software, bilbord ← billboard, butik ← boutique atď. Slovo imidž sa uvádza v zdomácnenej (fonetickej) podobe už vo Veľkom slovníku cudzích slov (1997) a v Pravidlách slovenského pravopisu (1998).


Otázka z 14. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu imidž