Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo dvere?

Heslá:

dvere - skloňovanie

Odpoveď:

Pomnožné podstatné meno ženského rodu dvere sa skloňuje ako plurálové tvary vzoru ulica. V genitíve má podstatné meno dvere dvojtvar dvier aj dverí a v inštrumentáli má dvojtvar dverami aj dvermi, o čom sa môžete presvedčiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Tvary dverí, dvermi sa používajú v spojení s vokalizovanými predložkami, napr. zo dverí, odo dverí, predo dvermi.


Otázka z 14. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dvere - skloňovanie