Otázka:

Ako sa správne skloňuje slovo garáž? Je v garážach alebo v garážiach?

Heslá:

garáž - skloňovanie

Odpoveď:

Podstatné meno ženského rodu garáž sa skloňuje podľa vzoru dlaň. V jednotnom čísle má tieto tvary: N garáž, G (z) garáže, D (ku) garáži, A garáž, L (o) garáži, I (s) garážou. V množnom čísle: N garáže, G (z) garáží, D (ku) garážam, A garáže, L (o) garážach, I (s) garážami.

Pri vzore dlaň je výnimka z pravidla o rytmickom krátení iba v genitíve množného čísla, kde je tvar garáží s dvoma dlhými slabikami po sebe, ale v datíve a v lokáli množného čísla sa pravidlo o rytmickom krátení zachováva, preto nemožno utvoriť v lokáli pádovú podobu v garážiach. Správne je spojenie parkovať môžete v garážach.


Otázka z 14. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu garáž - skloňovanie