Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: nemocničné zariadenie alebo zdravotnícke zariadenie?

Heslá:

zdravotnícke zariadenie, nemocničné zariadenie

Odpoveď:

 

Z jazykového hľadiska sú správne obe spojenia, zdravotnícke zariadenie aj nemocničné zariadenie, pričom nemocničné zariadenie predstavuje druh zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sú hospitalizovaní chorí pacienti.


Otázka z 14. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zdravotnícke zariadenie