Otázka:

Kedy sa píše názov kostola s veľkým začiatočným písmenom a kedy s malým?

Heslá:

kostol, Kostol nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Michala, Kostol Sv. Trojice, Kostol sv. Kataríny v Dolnom Kubíne, Kostol sv. Alžbety vo Zvolene, kapucínsky kostol, kostol uršulínok

Odpoveď:

 

 

Plné názvy kostolov sa píšu s veľkým začiatočným písmenom na začiatku názvu, teda v slove kostol, napr. Kostol nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Michala, Kostol Sv. Trojice, Kostol sv. Kataríny v Dolnom Kubíne, Kostol sv. Alžbety vo Zvolene, a to aj v prípade, keď za názvom nie je uvedené miesto, kde sa nachádza. Iné označenia kostolov, napr. podľa príslušnosti k istej reholi (rádu) alebo podľa príslušnosti k cirkvi, sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr. kapucínsky kostol, kostol uršulínok, evanjelický kostol, rímskokatolícky kostol vo Zvolene. Pre úplnosť dodávame, že prídavné meno rímskokatolícky sa píše spolu ako jedno slovo, skratka je rím. kat. alebo r. k.


Otázka z 20. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 20. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu kostol