Otázka:

Ktorá prípona je správna v tomto spojení: chlapcovo auto alebo chlapcove auto?

Heslá:

chlapcovo

Odpoveď:

 

 

Privlastňovacie prídavné mená utvorené od osobných podstatných mien mužského rodu sa tvoria príponami -ov, -ova, -ovo. Ak sa privlastňovacie prídavné meno spája s podstatným menom mužského rodu, má príponu -ov, napr. bratov priateľ, otcov kolega. Ak sa spája s podstatným menom ženského rodu, pridávame príponu -ova, napr. Jozefova práca, učiteľova zásluha, a ak sa spája s podstatným menom v strednom rode, použijeme príponu -ovo, napr. riaditeľovo odvolanie, Hviezdoslavovo námestie. Správny je teda tvar chlapcovo auto, lebo sa spája s podstatným menom stredného rodu.


Otázka z 12. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu chlapcovo