Otázka:

Aký je správny tvar nominatívu množného čísla slov pes, kohút, vlk v prirovnaniach "hádate sa ako také psy" alebo "... ako takí psi", "bijete sa ako dvaja kohúti" alebo "... ako dva kohúty", "ste k sebe zlí ako vlci" alebo "... ako vlky"?

Heslá:

prirovnanie k zvieratám, zvieracie podstatné mená

Odpoveď:

 

 

Ak sa ľudia prirovnávajú k zvieratám pomocou prirovnávacej spojky ako, zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v množnom čísle skloňujú ako neživotné podstatné mená. Správne je teda bijete sa ako dva kohúty. Podstatné mená pes vlk majú v množnom čísle dvojtvar, preto sú možné obe formy: hádate sa ako také psy – hádate sa ako takí psi; ste k sebe zlí ako vlci/vlky.


Otázka z 12. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 05. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prirovnanie k zvieratám