Otázka:

Slovo interview je v slovníkoch označené ako nesklonné podstatné meno stredného rodu aj ako podstatné meno mužského rodu. Podľa akého vzoru sa skloňuje a aký je tvar nominatívu množného čísla?

Heslá:

interview

Odpoveď:

Slovo interview ako mužské podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru dub a v nominatíve množného čísla má tvar interviewy. V Slovenskom národnom korpuse je iba niekoľko dokladov na skloňovanie slova interview ako podstatného mena mužského rodu. Slovník súčasného slovenského jazyka (2. zv., 2011) spracúva toto slovo iba ako nesklonné podstatné meno stredného rodu.


Otázka z 11. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu interview