Otázka:

Čo je vhodnejšie používať v odborných textoch: nebohý, mŕtvy alebo zomrelý?

Heslá:

zomretý, zomrelý, mŕtvy, nebohý, zosnulý

Odpoveď:

 

 

V odbornom texte, ako napr. v štatistike, sa používa výraz zomretý s t, napr. rozdiel medzi počtom narodených a zomretých určuje prirodzený pohyb obyvateľov, resp. zriedkavejšie sa používa aj slovo zomrelý l, ktoré sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) hodnotí ako knižný výraz. Výrazy nebohý zosnulý (prvý sa hodnotí ako štylisticky neutrálny, ale trochu zjemňujúci a druhý ako knižný) sa používajú väčšinou v súvislosti s úmrtím konkrétnej osoby (blízkej alebo známej) alebo pri spomienke na ňu, napr. čo by povedal nebohý starý otec alebo pripomenuli si pamiatku nedávno zosnulého herca...


Otázka z 11. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 15. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zomretý