Otázka:

Príslovka nadarmo je príslovkou príčiny alebo spôsobu?

Heslá:

príslovka nadarmo

Odpoveď:

Slovo nadarmo (podobne ako výrazy úmyselne, omylom) sa v školskej praxi zaraďuje medzi príslovky príčiny, na ktoré sa pýtame otázkami ako prečo?, začo?, načo?, s akým výsledkom?  


Otázka z 10. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 15. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu príslovka nadarmo