Otázka:

Existuje slovenský výraz pre úsek schodišťa od jedného odpočívadla k druhému?

Heslá:

rameno schodiska, podesta, schodisko, schody

Odpoveď:

 

Šikmá plošná konštrukcia v rámci schodiska, ktorá má minimálne tri stupne a spája dva rozličné výškové body, sa v slovenskej stavbárskej terminológii nazýva schodiskové rameno. Prvé rameno schodiska sa nazýva nástupné (schodiskové) rameno a posledné rameno sa nazýva výstupné (schodiskové) rameno. Ostatné ramená schodiska sa nazývajú medziľahlé (schodiskové) ramená. Jednotlivé ramená schodiska spájajú plošné vodorovné konštrukcie – podesty. Tieto termíny sa používajú na pomenovanie bežného schodiska v bytovom dome.


Otázka z 10. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 15. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rameno schodiska