Otázka:

Ako sa správne skloňuje meno Honoré de Balzac? V staršom zdroji som našla diela Honoré de Balzaca, ale iné zdroje tvrdia, že sa má skloňovať krstné meno aj priezvisko.

Heslá:

Honoré de Balzac, šľachtický predikát

Odpoveď:

Pri menách so šľachtickým predikátom pripojeným k menu predložkou de, di, da ap. sa v slovenčine väčšinou skloňuje len rodné meno, napr. Lope de Vega – od Lopeho de Vega, Leonardo da Vinci – s Leonardom da Vinci, Pietro di Cosima  – o Pietrovi di Cosima. Pri mene Honoré de Balzac sa však v slovenčine ustálilo skloňovanie druhej časti mena, teda šľachtického predikátu, kým rodné meno Honoré ostáva nesklonné. Druhá časť mena (de) Balzac sa skloňuje podľa vzoru chlap, t. j. od Honoré de Balzaca – k Honoré de Balzacovi, (poznať) Honoré de Balzaca, o Honoré de Balzacovi, s Honoré de Balzacom.


Otázka z 10. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 15. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Honoré de Balzac