Otázka:

Chcem sa spýtať, ak sa v textoch píše don Bosco, píše sa don s malým alebo s veľkým písmenom? Vďaka

Heslá:

don Bosco

Odpoveď:

 

 

Titul don sa píše s malým začiatočným písmenom, a to aj v spojení s menom, napr. don Bosco, don Quijote (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu juls.savba.sk).

 


Otázka z 10. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu don Bosco